تولید کننده پیچ و مهره

تولید کننده پیچ و مهره

تولید کننده پیچ و مهره

فروشگاه تکنیک صنعت
عرضه کننده انواع پیچ و مهره
واردکننده و عرضه استادبولت

تولید وتامین پیچ و مهره واردات واشرهای ستاره ای و عرضه وپخش انواع پیچ ومهره

عرضه و فروش کوپلینگ
فروش و عرضه پیچ کرپی
عرضه کننده مهره قفلی
تولید و عرضه انواع واشر
تولید کننده انکربولت عمائی ، ال ، یو و آجدار
تولید کننده کوپلینگ از سایز 6m تا  120 m
بورس پیچ و مهره های صنعتی و کشاورزی
واردات و فروش پیچ های صنعتی
واردات و فروش یوبولت
عرضه کننده پیچ چشمی
واردات و عرضه پیچ اطاقی
تولید و عرضه پیچ فیت بولت
تولید و فروش پیچ سر شش گوش 5/8 , 8/8 / 10/9 ,12/9
تولید و فروش پیچ A2-70 و A4-80